بی هدف

تقریبا یکسالی هست که بی هدف و بی انگیزه زندگی می کنم , نمیدونم چرا این طوری شدم اما نیرویی که بتونه به حرکتم در بیاره فعلا وجود نداره .

خیلی ها سعی کردن بهم امید بدن و برام انگیزه سازی کنن اما هر چی فک می کنم آمال و آرزویی ندارم که بخوام بهش برسم .

اما هدف و انگیزه چی می تونه باشه ؟ ازدواج , پول , خونه , زندگی راحت , تفریح یا هر چیزی که دوست داریم !

اما هیچ کدوم از اینا برای من عامل حرکت نیستن و نمیشن , کلا موضوعات مادی برام اهمیتی ندارن .

حتی دیگه حوصله ندارم صورتمو اصلاح کنم , فک کنم دپرس شدم !

هدف و انگیزه شما برای ادامه زندگی چیه ؟